• ERROR! Najpopularniejsze błędy stron www

  Mimo, iż serwery http praktycznie cały czas są modyfikowane i ulepszane ciągle możemy spotkać się z ich trzycyfrowymi błędami. Mówiąc ściślej nie są to błędy w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz komunikaty. Oto najpopularniejsze z nich:

  - 100 – 199 – zdarzają się niezwykle rzadko. Najpopularniejsze z tego zakresu to: 100 prośba o kontynuowanie zapytania, 110 przekroczono czas połączenia oraz 111 serwer odrzucił połączenie.

  - 200 – 299 – pozytywny rodzaj komunikatów. Oznacza poprawne funkcjonowanie witryny.

  - 300 – 399 – mówią o tym, że do całkowitego obsłużenia witryny muszą zostać podjęte dalsze kroki. Najczęściej występuje 301 plik został przeniesiony, zmienił adres, 302 zasób chwilowo przeniesiony pod inny adres, 307 tymczasowe przekierowanie, 310 zbyt dużo przekierowań.

  400 – 499 – błędy wynikające z działań użytkownika. Najczęściej spotykamy 404 serwer nie może odnaleźć żądanego pliku, 400 niepoprawnie wpisany adres strony, 401 brak możliwości na daną stronę www, 402 strona płatna, 403 witryna niedostępna bądź bez praw dostępu dla internauty, 408 zbyt długi czas oczekiwania na działanie użytkownika, 410 zawartość usunięta bądź przeniesiona, 414 zbyt długi adres strony www.

  500 – 599 – błędy wynikające z działań serwera. Tutaj najczęściej możemy spotkać 500 witryna sieci web nie może wyświetlić strony, 504 przekroczony czas oczekiwania na serwer.